25. Jan 2016.

U Briselu predstavljeni nalazi istraživanja u okviru projekta „Partnerstvo za razvoj“

Predstavnici Beogradske otvorene škole (BOŠ), Danijela Božović i Vanja Dolapčev, boravili su u dvodnevnoj poseti Briselu, u Krlajevini Belgiji, od 21. do 22. januara 2016. godine, zajedno sa predstavnicima drugih istraživačkih organizacija prostora Zapadnog Balkana.

Tokom prvog dana posete glavni nalazi, kao i problemi na koje su predstavnici BOŠ-a naišli tokom istraživanja na projektu „Partnerstvo za razvoj: Unapređenje uloge civilnog društva u razvoju regionalne politike u Republici Srbiji“, predstavljeni su istraživačkim organizacijama koje deluju na prostoru država-članica Evropske unije. Takođe, predstavljene su i preporuke za usvajanje i uspostavljanje principa partnerstva između organa javne vlasti i zainteresovanih strana u kreiranju i sprovođenju politike regionalnog razvoja u Srbiji. Drugog dana, tokom posete Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju, predstavnici BOŠ-a susreli su se sa zaposlenima u jedinici zaduženoj za praćenje procesa evropskih integracija u Srbiji. Tokom ove posete razgovaralo se o glavnim izazovima u procesu pregovora kada je u pitanju Poglavlje 22 (Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata), kao i o učešću civilnog društva u ovom procesu.

Cilj ove posete bilo je okupljanje istraživačkih organizacija sa prostora Srbije, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i Makedonije koje su sprovele projekte u okviru programa Evropskog fonda za Balkan (European Fund for Balkans) „Misli i povezuj se“ u 2016. godini („Think and Link 2016“) kako bi predstavili najvažnije rezultate istraživanja predstavnicima Evropske komisije i istraživačkih organizacija koje deluju na prostoru Evropske unije. Posetu su organizovali Evropski fond za Balkan i Centar za evropsku politiku iz Brisela (European Policy Centre).

Vesti