14. Mar 2016.

Održana konferencija „Kako do boljeg upravljanja međunarodnom razvojnom pomoći?“

Beogradska otvorena škola (BOŠ), kao vodeća organizacija SEKO za razvoj ljudskih razvoja i društveni razvoj u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije organizovala je konferenciju „Kako do boljeg upravljanja međunarodnom razvojnom pomoći?“ u Beogradu 11. marta 2016 u maloj Sali doma Narodne skupštine Republike Srbije.Konferencija je bila posvećena pitanju unapređenja sistema upravljanja međunarodnom razvojnom pomoći, a, pre svega, sredstvima Evropske unije (EU) iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Programiranje međunarodne razvojne pomoći predstavlja složen proces identifikacije potreba, odnosno prioritetnih ciljeva unutar pojedinačnih sektora, definisanje aktivnosti, procedura, kao i vremenskih rokova u postupku pripreme i selekcije predloga projekata koji treba da doprinesu realizaciji utvrđenih ciljeva.

Imajući u vidu da je 2016. godina ključna za programiranje mera u sektoru Razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj (obrazovanja, zapošljavanja, socijalne inkluzije i zdravstva), SEKO za razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj (koji koordinira Beogradka otvorena škola, Evropski pokret u Srbiji, Smart kolektiv, Fondacija Centar za demokratiju i Beogradski fond za političku izuzetnost) kroz brojne aktivnosti, pa i putem održane konferencije nastoji da pruži punu podršku državnim institucijama i aktivno se uključiti u ovaj proces. Konferencija je okupila relevantne predstavnike državnih institucija, donatorske i međunarodne zajednice i predstavnike civilnog društva.

Uvodnu reč na Konferenciji dali su Ksenija Milenković, v.d. direktorke Kancelarije za evropske integracije, Aleksandra Miletić, rukovoditeljka Grupe za pripremu projekata finansiranih iz EU u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Milorad Bjeletić, izvršni direktor BOŠ-a.

U okviru panel diskusije „Sektorska saradnja kao preduslov za efektivno korišćenje dostupne međunarodne razvojne pomoći“ o uspostavljanju kvalitetnije saradnje državnih institucija, donatorske i međunarodne zajednice i civilnog društva govorili su: Ana Ilić, zamenica direktora - koordinatorka za fondove EU u Kancelariji za evropske integracije, Ivan Sekulović, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Holger Šreder, šef sektora za saradnju Delegacije EU u Republici Srbiji, Aleks Greiner, direktor Kancelarije za programsku strategiju i koordinaciju Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji, Aleksandra Miletić, rukovoditeljka Grupe za pripremu projekata finansiranih iz EU u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Jelena Pajović Van Reenen, rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom. Panel je moderirala Bojana Jevtović, koordinatorka SEKO za razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj ispred BOŠ-a.

Tokom radnog panela uz moderaciju Vladimira Radojičića iz „Trag“ Fondacije, učesnici Konferencije su razgovarali o SEKO mehanizmu i međusektorskoj saradnji, trenutnim izazovima i narednim koracima u vezi sa unapređenjem saradnje između ova tri sektora.

_______________________________________________________

Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) predstvaljaju mehanizam saradnje civilnog društva i javnog sektora prilikom planiranja i korišćenja sredstava iz međunarodne razvojne pomoći. Nastajanje SEKO mehanizma inicirala je Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije 2011. godine. Mehanizam SEKO je omogućio saradnju OCD sa javnom upravom u 10 različitih oblasti. SEKO za sektor ljudski resursi i društveni razvoj (Oblast obrazovanja, Oblast zapošljavanje, Oblast društvene inkluzije, Oblast zdravstva i Ciljna grupa mladi) koordiniše Beogradska otvorena škola, Evropski pokret u Srbiji, Smart kolektiv, Fondacija Centar za demokratiju i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Vesti