21. Mar 2016.

Novi bilten „Progovori o pregovorima“

Predstavljamo Vam 14. broj biltena „Progovori o pregovorima“.

Vašoj pažnji posebno preporučujemo temu broja „Uticaj organizacija civilnog društva na proces evropskih integracija Zapadnog Balkana“, s osvrtom na najznačajnije nalaze regionalne studije „Čekajući EU: Uloga OCD u „novom pristupu“ politike proširenja“ (“Out of the EU Waiting Room: Civil Society Participation in the Light of the 'New Approach' to Enlargement to the Western Balkans”). U okviru teme broja izdvajamo i intervju sa Natašom Vunš, saradnicom u Nemačkom savetu za spoljne odnose (DGAP), koja govori o novom pristupu EU ka civilnom društvu, kao i o delotvornosti postojećih modela učešća civilnog društva u pristupnim pregovorima.

U fokusu ovog broja je „Izrada drugog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu“.

Biltenu možete pristupiti putem linka: http://bit.ly/22yd5Qm

Vesti