26. May 2016.

Održan diskusioni forum „Otvaranje novih poglavlja u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU – korak napred i pogled unazad“

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je u okviru inicijative „Progovori o pregovorima“, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija organizovala diskusioni forum „Otvaranje novih poglavlja u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU – korak napred i pogled unazad“ 25. maja 2016. godine u EU Info centru u Beogradu.

Cilj događaja bio je da se napravi osvrt na dosadašnja iskustva i praksu koja je obeležila dosadanji proces pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (EU), sa posebnim osvrtom na učešće i doprinos civilnog društva, transparentnost procesa i informisanje javnosti. Kroz ovaj razgovor fokus je bio na pregovaračkim poglavljima u kojima se najviše odmaklo i čije je otvaranje najavljeno u narednom periodu: Poglavlje 23 (Pravosuđe i ljudska prava), Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) i Poglavlje 5 (Javne nabavke).

Na diskusionom forumu govorili su: Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Danijela Božović iz Beogradske otvorene škole, Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Miodrag Milosavljević iz Fonda za otvoreno društvo Srbija. Diskusioni forum moderirala je Antonela Riha.

Vesti