26. May 2016.

Održana konsultativna radionica "Kako OCD mogu da doprinesu transparentnom i participativnom procesu pregovora u poglavlju 27"

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je u okviru inicijative „Progovori o pregovorima“, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija organizovala konsultativnu radionicu Kako organizacije civilnog društva mogu da doprinesu transparentnom i participativnom procesu pregovora sa EU u poglavlju 27“, 23. i 24. maja 2016. godine u Andrevlju na Fruškoj Gori.

Radionica je imala za cilj promociju transparentnog, odgovornog i inkluzivnog procesa pregovora o pristupanju EU zasnovanog na dijalogu i partnerskoj saradnji civilnog društva i javnih vlasti. 

Ovom radionicom BOŠ želi da ostvari:

  • Intenzivnije uključivanje lokalnih zajednica u proces pregovora i da povećamo uticaj civilnog društva u monitoring primene pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine.
  • Unapredimo kvalitet procesa praćenja i doprinosa u pregovorima sa EU koje daju organizacije civilnog društva 
  • Umrežavanje organizacija civilnog društva koje prate poglavlje 27. ​

Smatramo da je neophodno da proces pregovora bude zasnovan na poznavanju činjenica i dosadašnjih postignuća na nivou lokalnih samouprava i želimo da to postignemo kroz jačanje saradnje između organizacija civilnog društva.

Program radionice je baziran na pozitivnom primeru rada Koalicije 27, koja predstavlja platformu za zajedničko učešće organizacija civilnog društva u procesu usvajanja standarda i vrednosti Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji. Koalicija 27 prati proces usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena i doprinosi tom procesu. Koalicija 27 zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora RS sa EU i predlaže rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.

Pored mnogobrojnih organizacija i inicijativa aktivnih u oblasti politike zaštite životne sredine, saradnja je započeta sa partnerima iz Crne Gore, Koalicijom 27, Crna Gora, čiji predstavnici su bili gosti radionice.

Vesti