01. Jun 2016.

Diskusioni forum „Demokratija i vladavina prava izvan procesa pregovora“ održan u Požegi

Na događaju je napravljen osvrt na dosadašnja iskustva i praksu koja je obeležila proces pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji (EU) sa posebnim fokusom na pregovaračka poglavlja u kojima se najviše odmaklo i čije je otvaranje najavljeno u narednom periodu: Poglavlje 23 (Pravosuđe i ljudska prava) i Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost).

Na diskusionom forumu govorili su: Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Snežana Milošević iz udruženja Lokal pres. Diskusioni forum moderirala je Tamara Skrozza iz nedeljnika „VREME“.

Za zastupanje interesa lokalnih zajednica u procesu usvajanja i primene pravnih tekovina EU važni su otvorenost i redovan dijalog lokalne samouprave, privrednika, civilnog društva i građana, zato je forum bio iskorišćen i za promociju i predstavljanje lokalnog tima za podršku procesu evropskih integracija koji je formiran u Požegi.

Vesti