23. Jun 2016.

Novi bilten „Progovori o pregovorima“

Novi dvobroj biltena „Progovori o pregovorima“.

Vašoj pažnji posebno preporučujemo temu broja „Otvaranje novih poglavlja u procesu pregovora o pristupanju Srbije EU – korak napred i pogled unazad“. U okviru teme broja dat je i osvrt na ono šta je Srbija do sada uradila u cilju usklađivanja sa evropskim standardima u oblasti pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) koji je priredio Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP).

U ovom broju posebno izdvajamo intervju sa Žarkom Stepanovićem, vršiocem dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije koji govori o prioritetima u radu Kancelarije za 2016. godinu, saradnji organa javnih vlasti sa civilnim društvom u kreiranju i sprovođenju javnih politika, kao i delotvornosti postojećeg modela učešća civilnog društva u pristupnim pregovorima Srbije sa EU.

Biltenu možete pristupiti OVDE, dok prethodne brojeve možete pogledati putem linka.

 
Vesti