02. Nov 2016.

Partnerstvo javnog i civilnog sektora u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u lokalnim zajednicama

U svečanoj sali gradske uprave grada Užica održana je konferencija „Partnerstvo javnog i civilnog sektora u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i delotvornom upravljanju energijom u lokalnim zajednicama“. Konferencija je organizovana u partnerstvu Beogradske otvorene škole, grada Užica, RES fondacije, Regionalne razvojne agencije Zlatibor i fondacije Fridrih Ebert, Beograd.

Uspostavljanje sistema energetskog menadžment je značajan korak u unapređenju upravljanja javnim dobrom na nivou lokalnih samouprava. Delotvornim upravljanjem energijom se unapređuje energetska efikasnost, postižu uštede u budžetu lokalne samouprave, štiti životna sredina i zdravlje građana.

U 2016. godini ova inicijativa je okupila brojne partnere. Pored Beogradske otvorene škole u partnerstvu za energetski održive lokalne zajednice pridružila se i RES Fondacija i Regionalna razvojna agencija Zlatibor. Ove tri organizacije su se udružile radi organizovane podrške lokalnim samouprava u uspostavljanju sistem energetskog menadžmenta. Opština Vrbas, opština koja predstavlja primer najbolje prakse u ovoj oblasti u Srbiji, podržala je ovaj pristup rešavanju problema energetskog menadžmenta i pokazala spremnost da podeli svoje znanje i iskustvo sa kolegama iz drugih opština. U 2016. potpisani su sporazumi o partnerstvu sa gradom Užicem i Kraljevom i opštinama Trstenikom i Paraćinom.  

Na konferenciji koja je održana 31. oktobra gostima su se obratili zamenik gradonačelnika Užica, Nemanja Nešić, predsednik opštine Vrbas Milan Glušac, direktor Regionalne razvojne agencije Zlatibor Slavko Lukić, kao i predstavnici fondacije Fridrih Ebert Ivana Račić, Aleksandar Macura iz RES fondacije i Mirko Popović iz Beogradske otvorene škole.

Pored Kancelarije za energetski menadžment opštine Vrbas, kao dobri primeri iz prakse predstavljeni su primeri iz Republike Hrvatske. Trenutno stanje sistema energetskog menadžmenta, energetske zadruge i dobre primere upravljanje energijom na lokalnom nivou u Republici Hrvatskoj predstavili su Milan Čačić iz Programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Republici Hrvatskoj kao i predstavnik Zelene energetske zadruge – ZEZ, Zoran Kordić.

Takođe, u cilju efikasnog koordinisanja i povećavanju efekata, predstavljena je inicijativa Nemačke agenciji za međunarodni razvoj – GIZ „Energetska efikasnost javnih objekata u Mačvanskom, Kolubarskom i Zlatiborskom okrugu“. O temi je govorio  Miloš Radojević, regionalni koordinator za Zapadnu Srbiju na pomenutom projektu.

Poslednja sesija na konferenciji je organizovana u formu diskusije i razgovora sa učesnicima gde su istaknuti mogući problemi u implementaciji energetskog menadžmenta, predložena rešenja kao i dogovoreni sledeći koraci u okviru inicijative. Diskusiju su vodili Mirko Popović, iz Beogradske otvorene škole, i Aleksandar Macura iz RES fondacije.

Vesti