13. Dec 2016.

Održana konferencija „Move.Link.Engage – New Modes of Governance in the Western Balakns“

Regionalna konferencija „Move.Link.Engage – New Modes of Governance in the Western Balakns“ održana je 8. i 9. decembra u Beogradu.

Beogradska otvorena škola okupila je predstavnike organizacija civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana u traganju za odgovorima na pitanja: 
kako sačuvati transformativnu moć procesa evropskih integracija od slabljenja demokratije i naleta novog autoritarizma u državama Zapadnog Balkana?
Kako javne politike iz ruku pojedinaca vratiti u institucije?
Da li organizacije civilnog društva treba da preuzmu novu ulogu u procesu evropskih integracija i, iz pozicije partnera nesolidnim političkim elitama, ponovo postanu lideri i ključni delatnici u procesu usvajanja evropskih vrednosti?


Organizacije civilnog društva pokrenule su, pre više od 20 godina, kampanju za pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Danas smo svedoci situacije u kojoj aktuelne političke elite u regionu nisu u stanju da nastave demokratsku tranziciju, doprinesu jačanju vladavine prava i omoguće da se javne politike vrate u institucije.

Suočena sa unutrašnjom krizom, jačanjem anti-liberalnih društvenih pokreta i bez odgovora na migrantsku krizu, EU je stavila stabilnost u regionu ispred demokratije. Političke elite u regionu, opterećene autoritarnim političkim nasleđem, korupcijom i narastajućim problemom ugrožavanja osnovnih prava i sloboda, predstavljaju nepouzdanog partnera u procesu evropskih integracija koji je poprimio tehnokratski karakter, lišen suštinskog vrednosnog okvira. 

Organizacije civilnog društva koje su se okupile na konferenciji Move.Link.Engage poslale su jasnu poruku – bez vladavine prava i snažnih institucija nema napretka u procesu evropskih integracija. Usvajanje pravnih tekovina EU i ekonomski napredak su neodrživi ako nisu utemeljeni u suštinskim vrednostima slobodnog i demokratskog društva. Organizacije civilnog društva uputile su jasnu poruku da javne politike moraju da se vrate u institucije a proces evropskih integracija mora biti utemeljen na učešću građana u kreiranju javnih politika, transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti. 

Poruke koje su upućene na konferenciji Move.Link.Engage obavezuju organizacije civilnog društva da preuzmu odgovornost i aktivno rade na stvaranju preduslova za uspostavljanje novih modela upravljanja u regionu.  

Konferencija je realizovana u okviru programa "Evropa za građane i građanke", u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i uz podršku Muzeja istorije Jugoslavije.

Vesti