Galerija

Ka novoj zakonodavnoj politici Republike Srbije – osnaživanje kapaciteta skupštinskih odbora za efikasniju i odgovorniju zakonodavnu proceduru, Ečka, 12 - 14. novembar 2009.

Vesti