Period 2005 - 2007

Obuka za evropske integracije – Procedure i pravo Evropske unije

O projektu:

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Pravo i procedure Evropske unije" realizovan je u okviru projekta „Podizanje kapaciteta državne uprave iz oblasti evropskih integracija".

Cilj obrazovog programa  bio je da uputi učesnike i učesnice u osnove institucionalne strukture Evropske unije, način i proces donošenja odluka unutar svakog od tri stuba Evropske unije, pravne mehanizme na kojima se temelji funkcionisanje Unija. Ideja je bila da polaznici dobiju jasnu sliku o odnosu nacionalnog i komunitarnog zakonodavstva, nadležnostima evropskih institucija, supranacionalnom karakteru EU, načinima kojima se kreiraju i kojima se upravlja različitim politikama u EU i poziciji naših legislativnih aktera u čitavom ovom procesu. 

Kroz interaktivna predavanja, radionice i simulacije polaznice i polaznici, zaposleni u Ministarstivima, Vladinim agencijama, su imali mogućnost da steknu osnovna znanja o pravnom sistemu i institucionalnoj strukturi Evropske unije kao i metodama donošenja odluka i kreiranju praktičnih politika unutar Unije.

U toku 2005. godine realizovana su 3 ciklusa obuka na modulu „Pravo i procedure Evropske unije"

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, oktobar – novembar 2005.
Beograd, maj – jun 2005.
Beograd, mart – april 2005.

Vesti