Period 2005 - 2007

Obuka za evropske integracije – Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim sistemom EU


O projektu:

Opšti cilj Programa obuke državne uprave iz oblasti evropskih integracija je stvaranje pretpostavki za jačanje pozicije Srbije u evropskim integracionim procesima kroz:

- podizanje kapaciteta državne uprave za pregovaranje u Procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji,
- unapređenje rada vladinih službenika u politikama koje će biti specifične za proces pregovora Srbije sa predstavnicima Evropske komisije
- unapređenje koordinacije, komunikacije i profesionalizma u radu sektora zaduženih za poslove integracije unutar pojedinih ministarstava u Vladi Republike Srbije,
- podizanje nivoa znanja i veština i unapređenje rada vladinih službenika angažovanih na poslovima evropskih integracija,
- okupljanje, obrazovanje i formiranje čvrste mreže zaposlenih u ministarstvima i drugim telima Vlade Republike Srbije.

Program obuke se izvodi kroz realizaciju obrazovnih modula „Procedure i pravo Evropske unije", „Sektorske politike EU" i „Harmonizacija pravnog sistema Republike Srbije sa Komunitarnim pravnim sistemom EU".

U toku 2005. godine realizovana su dva ciklusa obuka na modulu „Harmonizacija pravnog sistema Republike Srbije sa Komunitarnim pravnim sistemom EU".

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, jun – jul 2005.
Beograd, maj – jun 2005.

Vesti