Period 2005 - 2007

Obuka za evropske integracije – Sektorske politike Evropske unije


O projektu:

Opšti cilj Programa obuke državne uprave iz oblasti evropskih integracija je stvaranje pretpostavki za jačanje pozicije Srbije u evropskim integracionim procesima kroz:

- podizanje kapaciteta državne uprave za pregovaranje u Procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji,
- unapređenje rada vladinih službenika u politikama koje će biti specifične za proces pregovora Srbije sa predstavnicima Evropske komisije
- unapređenje koordinacije, komunikacije i profesionalizma u radu sektora zaduženih za poslove integracije unutar pojedinih ministarstava u Vladi Republike Srbije,
- podizanje nivoa znanja i veština i unapređenje rada vladinih službenika angažovanih na poslovima evropskih integracija,
- okupljanje, obrazovanje i formiranje čvrste mreže zaposlenih u ministarstvima i drugim telima Vlade Republike Srbije.

Program obuke se izvodi kroz realizaciju obrazovnih modula „Procedure i pravo Evropske unije", „Sektorske politike EU" i „Harmonizacija pravnog sistema Republike Srbije sa Komunitarnim pravnim sistemom EU".

Cilj obrazovog programa „Sektorske politike Evropske unije" bio je da uputi učesnike i učesnice u osnove procesa kreiranja i donošenja odluka unutar Evropske unije i osnovnim sektorskim politikama Evropske unije. Obuka je realizovana kroz niz interaktivna predavanja, radionice i simulacije.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, maj - jun 2007.

Vesti