Period 2008 - 2010

Osnovi prava i politika Evropske unije

O projektu:

Program obuke državne administracije u oblasti evropskih integracija „Osnovi prava i politika Evropske unije" realizovan je u okviru projekta „Podizanje kapaciteta državne uprave iz oblasti evropskih integracija".

Cilj obrazovog programa je bio da uputi učesnike i učesnice u osnove institucionalne strukture Evropske unije, način i proces donošenja odluka unutar svakog od tri stuba Evropske unije, pravne mehanizme na kojima se temelji funkcionisanje Unija. Ideja je bila da polaznici dobiju jasnu sliku o odnosu nacionalnog i komunitarnog zakonodavstva, nadležnostima evropskih institucija, supranacionalnom karakteru EU, načinima kojima se kreiraju i kojima se upravlja različitim politikama u EU i poziciji naših legislativnih aktera u čitavom ovom procesu.  

Kroz interaktivna predavanja, radionice i simulacije polaznice i polaznici, zaposleni u Ministarstivima, Vladinim agencijama, su imali mogućnost da steknu osnovna znanja o pravnom sistemu i institucionalnoj strukturi Evropske unije kao i metodama donošenja odluka i kreiranju praktičnih politika unutar Unije.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, maj -  jun 2010.

Partneri na projektu:
Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije 

Projekat finansijski podržala:
Fondacija Fridrih Ebert

Galerija:

Vesti