Period 2008 - 2010

Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija

O projektu

Cilj projekta je bio osposobljavanje predstavnika i predstavnica organizacija građanskog društva za aktivizam na lokalnom i regionalnom nivou u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju. Projekat je bio namenjen izabranoj grupi od 60 predstavnika i predstavnica organizacija građanskog društva iz 30 lokalnih samouprava Republike Srbije. Obuka se realizovala kroz dva obrazovna programa:

  • „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim  zajednicama“
  • „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“

i virtuelnu školu „Regionalna saradnja za EU integraciju 2007-2013 – akteri i instrumenti“

Projektom je bilo obuhvaćeno 30 organizacija građanskog društva. Svaka ogranizacija je bila predstavljena sa 2 predstavnika (koji su prošli različite obrazovne programe) od čega je jedan predstavnik prolazio obrazovni program „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim zajednicama“, a drugi obrazovni program „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji. Virtuelnu školu „Regionalna saradnja za EU integraciju 2007-2013 – akteri i insrumenti“ su prošli svi polaznici.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, Kladovo, decembar 2008 - novembar 2009. godine

Projekat finansijski podržao:
Fond za otvoreno društvo Srbija

Web sajt projekta:
http://www.zajednozaevropu.bos.rs/

Galerija fotografija:

Vesti