Period 2008 - 2010

Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku Uniju (SA4EU)

O projektu

Projekat „Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju“  je napredni program obuke za  360 polaznika, zaposlenih u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim institucijama i telima Republike Srbije.

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropske integracije.   

Projekat se realizovao kroz 5 obrazovnih programa koji su pružili napredna znanja i veštine vezane za institucionalni karakter, pravni poredak Evropske unije i proces kreiranja praktičnih politika kao i za najznačajnije sektorske politike EU, sa naglaskom na one praktične politike od posebnog značaja za lokalni i regionalni nivo. Sledeći obrazovni programi su bili izvedeni unutar projekta “Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju“:

  1. Institucije Evropske unije i procesi donošenja odluka
  2. Politika Evropske unije u oblasti informaciono -komunikacionih tehnologija
  3. Politika Evropske unije u oblasti zdravstva
  4. Politika Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine
  5. Regionalna politika Evropske unije 

U okviru svakog od obrazovnih programa realizovana  je petodnevna studijska poseta institucijama Evropske unije u Briselu. Za studijsku posetu Briselu izabrano je ukupno180 najaktivnijih polaznika obuke, po jasno definisanim kriterijumima.

Vreme realizacije:
Decembar 2008 - jun 2010. godine

Partneri na projektu:
Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Competence Ltd.

Saradnici na projektu:
Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Vlade Republike Srbije; Ministarstvo zdravlja Vlade Republike Srbije; Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije; Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije; Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju; Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine; Stalna konferencija gradova i opština Srbije

Projekat finansijski podržalo:
Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Web sajt projekta:
old.bos.rs/SA4EU

Galerija fotografija:
Jačanje kapaciteta uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju, decembar 2008. - jul 2010.
Konferencija za štampu Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, 11. maj 2011.
Svečana dodela sertifikata na projektu Jačanje kapacita uprave za integraciju Srbije u Evropsku uniju, 11. maj 2011.

 

Vesti