Period 2008 - 2010

Ka novoj zakonodavnoj politici Republike Srbije – osnaživanje kapaciteta skupštinskih odbora za efikasniju i odgovorniju zakonodavnu proceduru

O projektu:

 Pilot projekat „Ka novoj zakonodavnoj politici Republike Srbije – osnaživanje kapaciteta skupštinskih odbora za efikasniju i odgovorniju zakonodavnu proceduru“ je organizovan za 20 narodnih poslanika i predstavnika skupštinskih odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

U okviru dvodnevnih konsultacija poslanici, sekretari i članovi odbora Narodne skupštine Republike Srbije imali su priliku da se upoznaju sa sadržajem predloga zakona koji će prema Nacionalnom planu za integraciju Republike Srbije uskoro ući u skupštinsku proceduru i koji treba da budu usvojeni do kraja godine. Konstruktivnom debatom sa predstavnicima relevantnih ministarstava koja su učestovala u izradi predloga zakona i nezavisnih eksperata u datoj oblasti poslanici, sekretari i članovi skupštinskih odbora došli su do zajedničkih zaključaka o daljem unapređenju postojećih predloga zakona.

Vreme i mesto realizacije:
Zrenjanin, Kaštel Ečka, novembar 2009.

Partneri na projektu:
Narodna skupština Republike Srbije i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Projekat finansijski podržala:
Fondacija Fridrih Ebert

Vreme i mesto realizacije:
Zrenjanin, Kaštel Ečka, novembar 2009.

Galerija fotografija:


Vesti