Period 2008 - 2010

Ka održivom dijalogu za unapređenje primene zakona u oblasti zaštite životne sredine

O projektu:

Projekat je imao za cilj da poboljša implementaciju zakona iz oblasti zaštite životne sredine i ojača dijalog između zakonodavnih i izvršnih organa i lokalnih samouprava. Isto tako, cilj je bio da se unapredi saradnja Narodne skupštine, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, lokalnih vlasti i zainteresovanih strana u procesu implementacije ekoloških zakona.

U Izveštaju o napretku Srbije za 2010, Evropska komisija je naglasila potrebu za daljim unapređenjem rada zakonodavnog tela i istakla neophodnost javnih konsultacija o sadržaju i uticaju nacrta zakona. U okviru projekta organizovane su tri konferencije u tri različita grada u Srbija (Niš, Obrenovcu i Beogradu).

  • Konferencija o primeni Zakona o upravljanju otpadom na lokalnom nivou u okviru projekta održana u Nišu 17. decembra 2010;
  • Konferencija o primeni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja održana u Obrenovacu 22. decembra 2010;
  • Konferencija o primeni Zakona o upravljanju otpadom na lokalnom nivou u okviru projekta održana u Beograu 23. decembra 2010;

Vreme i mesto realizacije:
Niš, Obrenovac, Beograd, 1. novembar  - 28. decembar 2010.

Projekat finansisjki podržala:
Fondacija Fridrih Ebert

 

Vesti