Period 2008 - 2010

Osnovi političkog sistema i prava Evropske unije

O projektu

Obrazovni program „Osnovi politika i prava Evropske unije” realizovan je za zaposlene u odeljenima Ministarstava Vlade Republike Srbije koji rade na poslovima prevođenja i usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije. Program se izvodio u okviru tri obrazovna modula:

  • Osnovi političkog sistema i prava EU;
  • Prevođenje i usklađivanje pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije;
  • Trening MS Word 2003 & MS Excel 2003 za potrebe prevođenja i usklađivanja pravnih tekovina EU sa zakonodavnim sistemom Republike Srbije.

Partneri na projektu:
Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i European Consultants Organization in consortium with Congress Service Center Ltd. Macedonia and Congress Service Center Ltd

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, mart – jul 2010.

Vesti