Period 2008 - 2010

Putevi ka prevladavanju autoritarne prošlosti

O projektu

Opšti cilj projekta bio je podizanje svesti o neophodnosti prevladavanja autoritarnog istorijskog nasleđa kao jedne od ključnih prepreka za uspostavljanje pravne države zasnovane na zajedničkim evropskim vrednostima.

Seminar je bio namenjen izabranoj grupi od 35 studenata osnovnih i postdiplomskih studija, aktivista organizacija građanskog društva i podmladaka političkih partija sa ciljem da se podstaknu na kritičko razmatranje i osposobe za argumentovano i na činjenicama zasnovano suočavanje sa negativnim istorijskim nasleđem u lokalnom, regionalnom, evropskom i globalnom kontekstu.

Seminar se realizovao kroz set interaktivnih predavanja, filmskih projekcija, radionica i diskusija, u multidisciplinarnom metodološkom okviru. Teme koje su posebno obrađene u sklopu obrazovnog programa su:
- Slojevi potisnute prošlosti; 
- Prevladavanje prošlosti;
- Utvrđivanje istine i
- Obični ljudi i prevladavanje prošlosti.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, februar - jun 2009. godine

Projekat finansijski podržala:
Fondacija Konrad Adenauer

Galerija:

Vesti