Period 2008 - 2010

Uključi Beograd – oblikovanje lokalnih politika razvoja u procesu evropskih integracija kroz aktivnije i odgovornije delovanje organizacija civilnog društva

O projektu:

Cilj projekta je bi da doprinese osnaživanju kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za odgovornije i delotvornije učestvovanje u oblikovanju politika razvoja grada Beograda u procesu evropskih integracija.

Projekat je bio namenjen izabranoj grupi od 30 predstavnika i predstavnica iz 15 organizacija civilnog društva sa  teritorije grada Beograda.

Obuka na obrazovnom programu: „Oblikovanje lokalnih politika razvoja grada Beograda u procesu evropskih integracija“  se realizovala kroz dva obrazovna modula:

  • „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim  zajednicama“
  • „Evropske integracije i lokalne politike razvoja“

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, jun 2010 - decembar 2010. godine

Projekat finansijski podržala:
Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju Grada Beograda

Web sajt projekta:
http://ukljucibg.bos.rs/

Galerija fotografija:

Vesti