Period 2008 - 2010

Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija

O projektu:

Nakon uspešno realizovanog projekta „Evropska unija u mojoj zajednici – efikasnije i racionalnije lokalne politike razvoja u procesu evropskih integracija“, osmišljenog za 30 nevladinih organizacija i realizovanog u periodu 15. decembar 2008 – 15. novembar 2009, u partnerskoj saradnji Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole i Fonda za otvoreno društvo, novi projekat istog naziva i vrste aktivnosti je pripremljen za 15 novih nevladinih organizacija iz različitih lokalnih samouprava širom Republike Srbije koje deluju u oblasti zdravstva, zaštite životne sredine, socijalne politike i zapošljavanja.

Cilj projekta je bio osposobljavanje predstavnika i predstavnica organizacija građanskog društva za aktivizam na lokalnom i regionalnom nivou u procesu integracije Srbije u Evropsku uniju. Obuka se realizovala kroz dva obrazovna programa:

•  „Partnerstvo za evropske integracije u lokalnim  zajednicama“

•  „Evropske integracije i lokalne politike razvoja u Srbiji“

i virtuelnu školu „Regionalna saradnja za EU integraciju 2007-2013 – akteri i instrumenti“

Projektom je bilo obuhvaćeno 17 organizacija građanskog društva. Svaka ogranizacija je bila predstavljena sa 2 predstavnika.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, decembar 2009 - novembar 2010. godine

Projekat finansijski podržao:
Fond za otvoreno društvo Srbija

Web sajt projekta:
http://www.zajednozaevropu.bos.rs/

Galerija fotografija:

Vesti