Period 2011 - 2013

Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga (Net2Dialogue)

O projektu

Projekat „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga” (Net2Dialogue) imao je za cilj:
 - razvijanje mehanizma za dijalog između oraganizacija civilnog društva i javnih vlasti u procesu evropske integracije Srbije na osnovu pozitivnih iskustava zemalja članica Evropske unije;
 - razvije okvir za učešće organizacija civilnog društva u sprovođenju politike životne sredine u Srbiji pozivajući se na pozitivna iskustva i najbolje prakse zemalja članica Evropske unije;
- da ojača kapacite organizacija civilnoga društva iz Srbije koje deluju u oblasti životne sredine za pisanje predloga za praktičnu politiku i javno zagovaranje;
- da razvije održivi dijalog između predstavnika organizacija civilnoga društva i predstavnika izvršnih i zakonodavnih vlasti u Srbiji.

Projekat „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga” realizovao se kroz ciklus od pet faza:

  • konsultativna radionica;
  • trening Pisanje predloga praktične politike u oblasti politike zaštite životne sredine;
  • trening Javno zagovaranje u oblasti politike zaštite životne sredine;
  • Pisanje jedinstvenog predloga praktične politike i
  • Konstruktivni dijalog.

Obrazovni ciklusi u okviru projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga”Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga” bili su koncipirani tako da omoguće izabranim predstavnicima i predstavnicama organizacija civilnog društva da:

  • steknu relevantna i primenjiva znanja o funkcionisanju i delovanju Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine;
  • osposobljavanje organizacija civilnog društva za aktivizam i uspešno suočavanje sa problemima lokalnog i regionalnog karaktera u oblasti zaštite životne sredine;
  • uključivanje organizacija civilnog društva u procese primene zakona koji se tiču zaštite životne sredine;
  • formiranje mreže organizacija civilnog društva u cilju pronalaženja zajedničkih rešenja u oblasti zaštite životne sredine.

Projektom je obuhvaćeno 33 organizacije civilnog društva sa teritorije Republike Srbije, koje deluju u oblasti zaštite životne sredine. Svaka organizacija je bila predstavljena sa po jednim predstavnikom ili predstavnicom.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, Kovačica, Zlatibor, Kopaonik, Ečka, 18. jun 2010 - 18. jun 2011.

Partneri na projektu:
Fondacija Fridrih Ebert

Saradnici na projektu:
Kancelarija za evropske integracija Vlade Republike Srbije

Projekat finansijski podržala:
Delegacija Evropske unije u Srbiji

Materijali:
Organizacije civilnog društva i politika životne sredine u Srbiji - Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga
Civilno društvo Srbije u procesu evropskih integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga

Web sajt projekta:
http://net2dialogue.bos.rs/

Vesti