Period 2011 - 2013

Implementacija politike upravljanja otpadom u Srbiji

O projektu

Opšti cilj projekta bio je razvoj održive i efikasne politike upravljanja otpadom u Srbiji, koja je u skladu sa savremenim standardima EU u ovoj specifičnoj oblasti politike. Specifični ciljevi projekta bilu su: da se premosti informacijski jaz; da se spoznaju načini kako da se prevaziđu prepreke u implementaciji zakona koji se tiču upravljanja otpadom i da se podigne svest ljudi o važnosti pravilnog upravljanja otpadom.

Projekat se realizovao kroz 4 projektne aktivnosti:  

  • Intervjuisanje lokalnih stakeholder-a kojih se tiče politika upravljanja otpadom;
  • Studijsku posetu institucijama Evropske unije koje se bave politikom upravljanja otpadom;
  • Studijsku posetu Slovačkoj (Bratislavi) i njihovim stakeholder-ima koji se bave politikom upravljanja otpadom;
  • Pisanje i diseminacija sažetog predloga za predloga za praktičnu politiku na temu politike upravljanja otpadom u Srbiji.

Sažeti predlog za praktičnu politiku na temu „Nula otpada - primer dobre prakse u Slovačkoj" proglašen je za  jedan od dva nabolje izradjena rada. Predlog praktične politike možete preuzeti OVDE.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd/ Bratislava/ Brisel, novembar 2010 - mart 2011. godine 

Projekat finansisjki podržali:
Pontis fondacija iz Slovačke i Fondacija Centar za demokratiju   

Galerija fotografija:

Vesti