Period 2011 - 2013

Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji

O projektu

Projekat  je imao za cilj da doprinose unapređenju učešća građana i građanki u upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji putem razvijanja održive politike životne sredine i njenog uključivanje u razvojne politike drugih sektora na lokalnom nivou.

Projekat se sastojao iz sledećih aktivnosti:

1. Priprema, organizacija i izvođenje četiri dvomesečne kampanje u četiri lokalne samouprave u Srbiji kojima se promoviše i podstiče učešće svih relevantnih aktera na lokalnom nivou u izradi lokalnih planova za upravljanje otpadom;

2. Realizacija četiri diskusiona foruma radi usvajanja preporuka za izradu održivih i primenljivih lokalnih planova za upravljanje otpadom;

3. Priprema, organizacija i izvođenje  treninga u 4 lokalne samouprave za nadležne predstavnike organa lokalne samouprave i biznis sektora o najznačajnijim aspektima integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine;

4. Izrada i diseminacija programa razvijanja javne svesti u upravljanju otpadom.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd / Kučevo / Inđija / Gornji Milanovac / Šabac / Kragujevac / Niš / Bor, 15. april 2010 – 1. februar 2011. godine

Patneri na projektu:
EKOLOR iz Inđije i Entuzijasti Kučeva iz Kučeva.

Saradnici na projektu:
„Stablo“, Kragujevac; „Slobodan prostor“, Gornji Milanovac; "Asocijacija Duga“, Šabac; „Resurs centar“, Bor; „Protekta“, Niš. Kao saradnik izvođenje projekta bila je i Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju Grada Beograda i Privredna komora grada Beograda.
Projekat se izvodio uz punu podršku Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije.

Projekat finansijski podržali:
Projekat se izvodio u okviru SECTOR II programa podrške organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Jugoistočnoj Evropi, koji u Srbiji sprovodi Regionalni ekološki centar

Materijali:
Šta treba da znamo o upravljanju otpadom
Zasto je lokalni plan za upravljanje otpadom važan za moj grad
Obaveze jedinice lokalne samouprave prema Zakonu o upravljanju otpadom

Nova politika za razvijanje javne svesti o upravljanju otpadom na lokalnom nivou - od razumevanja do potrebe

Web:
http://old.bos.rs/imamplanzasvojgrad/

Vesti