Period 2011 - 2013

Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme

O projektu

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole (BOŠ), Hajnrih Bel fondacija (HBS) i udruženje GM Optimist pokrenuli su projekat „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog  sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“. Projekat je rezultat trogodišnjeg iskustva Beogradske otvorene škole i prethodnih inicijativa BOŠ-a, HBS-a i GM Optimista kojima su organizacije civilnog društva promovisane kao dragocen partner javne uprave i ključan akter za unapređenje sprovođenja održive  politike životne sredine na lokalnom nivou. Partnerstvo lokalne samouprava sa organizacijama civilnog društva pokazalo se kao uspešno sredstvo za efikasnu implementaciju zakona, normi i vrednsoti u oblasti životne sredine na lokalnom niovu ali i za podizanje građanske svesti o značaju odgovornog odnosa prema životnom okruženju i prirodnim resursima.

Projekat „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog  sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“ izvodio se kroz sledeće aktivnosti:

  • Konsultativne radionice u Kragujevcu, Valjevu i Gornjem Milanovcu posvećene unapređenju politike upravljanja otpadom od elektornske i električne opreme na lokalnom  nivou;
  • Istraživanje javnog mnjenja  o nivou poznavanja pravnog okvira, domaće i evropske prakse kao i obaveštenosti o pravima, obavezama i smernicama za rešavanje problema upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme;
  • Izrada sažetog  predloga  praktične politike koji će ponuditi konkretne praktično-političke preporuke za uspešno upravljanje otpadom od elektronske i električne opreme;
  • Distribucija sažetog  predloga  praktične politike zainteresovanim akterima u Srbiji;
  • Javni događaji u tri ciljane lokalne samouprave posvećeni promociji održive politike upravljanja otpadom. 

Materijali:
Održivo uptavljanje E-otpadom u Srbiji

Vreme i mesto realizacije:
Gornji Milanovac / Kragujevac / Valjevo, 15. mart - 15. oktobra 2011. godine.  

Vesti