Period 2011 - 2013

Energija promene – izazovi energetskoj efikasnosti u Srbiji


O projektu

Projekat se kritički bavio ispitivanjem trenutnog stanja politike energetske efikasnosti u Srbiji. Putem tri regionalne konsultativne radionice i završne konferencije projekat je dao preporuke za unapređenje postojećeg praktično-političkog okvira u Srbiji, sa posebnim fokusom na uticaj ove politike na životnu sredinu, ekonomski rast i zaposlenost na lokalnom nivou.

Sledi kratak pregled realizovanih projektnih aktivnosti:

  • Regionalne konsultativne radionice 

Konsultativne radionice bile su organizovane u tri grada, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Sve radionice bile su regionalnog karaktera, što znači da su bili pozvani predstavnici regionalnih vlasti, susednih lokalnih vlasti, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva aktivnih u datom regionu.

  • Završna konferencija „U susret većoj energetskoj efikasnosti u Srbiji“

Učesnici konferencije (predstavnici ključnih interesnih grupa: predstavnici centralne i regionalnih vlasti, lokalnih udruženja, privredne komore, organizacije civilnog društva) govorili su o razvoju na polju politike i propisa u oblasti energetske efikasnosti i diskutovali o preprekama u kreiranju održive politike energetske efikasnosti u Srbiji.

Konferencija je imala nekoliko ciljeva:

1) Podizanje svesti donosilaca odluka o mogućnostima i koristima od šire upotrebe obnovljivih izvora energije i postizanja veće energetske efikasnosti i podsticanje njihove posvećenosti promovisanju obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti;

2) Podsticanje dijaloga o tome kakvi politički, ekonomski i zakonski okviri bi najviše doprineli uspešnoj promociji obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i većim ulaganjima iz državnog i privatnog sektora;

3) Doprinos široj diseminaciji informacija u vezi sa ovim temama u društvu u Srbiji. 


Vreme i mesto realizacije:
Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad, septembar - decembar 2011.

Partneri na projektu:
Narodna skupština Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Veće za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima, Grad Kragujevac i Opština Medijana, Grad Niš.

Saradnici na projektu:
Centar za razvoj građanskog društva „Protecta“, Niš; Nepušački edukativni centar RP – Kragujevac; Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad.

Projekat finansijski podržala:
Fondacija Fridrih Ebert

Galerija fotografija:
Regionalna konsultativna radionica: Energija promene - izazovi energetskoj efikasnosti u Srbiji, Kragujevac, 2. novembar 2011
Regionalna konsultativna radionica: Energija promene - izazovi energetskoj efikasnosti u Srbiji, Niš, 22. novembar 2011
Regionalna konsultativna radionica: Energija promene - izazovi energetskoj efikasnosti u Srbiji, Novi Sad, 29. novembar 2011

Završna konferencija: Energija promene – u susret većoj energetskoj efikasnosti u Srbiji, Beograd, decembar 2011

 

 

Vesti