Period 2011 - 2013

Nova politika zapošljavanja Republike Srbije – prepreke i perspektive

O projektu

Osnovni cilj projekta bio je stvaranje održive i primenljive politike zapošljavanja u Srbiji zasnovane na otvorenom dijalogu i uključenosti svih zainteresovanih aktera. Poseban naglasak bio je stavljen na primenu Nacionalne strategije zapošljavanja 2011-2020 i Akcionog plana za zapošljavanje, kao i izradu i primenu lokalnih akcionih planova za zapošljavanje.

Projekat se realizovao kroz jednu panel diskusiju „Nova politika zapošljavanja u Srbiji" i dva regionalna diskusiona foruma.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, Ub, Kraljevo, oktobar - decembar 2011.

Partneri na projektu:
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Vlade Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Opštinska Ub, Opština Kraljevo

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, Ub, Kraljevo, oktobar - decembar 2011.

Projekat finansijski podržala:
Fondacija Fridrih Ebert

Galerija fotografija:
Panel diskusija: Nova politika zapošljavanja, Beograd, 18. novembar 2011.
Regionalni diskusioni forum: Nova politika zapošljavanja u Srbiji - izazovi i perspektive, Ub, 2. decembar 2011.

Vesti