Period 2011 - 2013

Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije

O projektu

Opšti cilj Programa obuke državne uprave iz oblasti evropskih integracija je stvaranje pretpostavki za jačanje pozicije Srbije u evropskim integracionim procesima kroz:

- podizanje kapaciteta državne uprave za pregovaranje u Procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji,

- unapređenje rada vladinih službenika u politikama koje će biti specifične za proces pregovora Srbije sa predstavnicima Evropske komisije,

- unapređenje koordinacije, komunikacije i profesionalizma u radu sektora zaduženih za poslove integracije unutar pojedinih ministarstava u Vladi Republike Srbije,

- podizanje nivoa znanja i veština i unapređenje rada vladinih službenika angažovanih na poslovima evropskih integracija,

- okupljanje, obrazovanje i formiranje čvrste mreže zaposlenih u ministarstvima i drugim telima Vlade Republike Srbije.

Program obuke se izvodi kroz realizaciju obrazovnih modula „Procedure i pravo Evropske unije", „Sektorske politike EU" i „Harmonizacija pravnog sistema Republike Srbije sa Komunitarnim pravnim sistemom EU". Program „Procedure i pravo Evropske unije" od 2010. godine preimenovan je u „Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije".

Cilj modula „Osnovi prava i političkog sistema Evropske unije” je da uputi polaznike obuke u osnove institucionalne strukture Evropske unije i instrumente i procese donošenja odluka unutar Evropske unije. Kroz ovaj modul polaznici dobijaju jasnu sliku o odnosu nacionalnog i komunitarnog zakonodavstva, nadležnostima evropskih institucija, supranacionalnom karakteru Evropske unije, načinima kojima se kreiraju i kojima se upravlja različitim politikama u Evropskoj uniji i poziciji naših legislativnih aktera u čitavom ovom procesu.

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, septembar  - novembar 2011.

Partneri na projektu:
Kancelarija za evropske integracija Vlade Republike Srbije i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije

Projekat finansijski podržala:
Fondacija Konrad Adenauer

Galerija fotografija:
Osnovi prava i političkog sistema EU, septembar - novembar 2011

Vesti