Period do 2005

EU - Srbija: od isključenja do integracije (follow up)


O projektu:
Follow-up vikend seminar „EU - Srbija: od isključenja do integracije"

Vreme i mesto realizacije:
Beograd 2001.

Vesti