Period do 2005

EU - Srbija: od isključenja do integracije


O projektu:


Okrugli sto "EU - Srbija: od isključenja do integracije" u Beogradu
Okrugli sto "EU - Srbija: od isključenja do integracije" u Novom Sadu
Okrugli sto "EU - Srbija: od isključenja do integracije" u Nišu
Okrugli sto "EU - Srbija: od isključenja do integracije" u Kragujevcu

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac 2000.

Vesti