Period do 2005

Šta je Evropa, a šta Evropska unija


O projektu:

Intenzivni kurs „Šta je Evropa, a šta Evropska unija" 

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, 1998.

Vesti