Period do 2005

Zaštita ljudskih prava i prava manjina u Evropi


O projektu:

Intenzivni kurs „Zaštita ljudskih prava i prava manjina u Evropi" 

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, 1998.

Vesti