Profesionalni tim

DANIJELA BOŽOVIĆ

DANIJELA BOŽOVIĆ

Rođena 1984. u Kotoru (Crna Gora). Diplomirala na Fakutetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za međunarodne studije, gde završava i master studije iz oblasti evropskih integracija. Učestvovala na brojnim seminarima, letnjim školama i konferencijama u oblasti evropskih i evroatlanskih integracija. Oblasti interesovanja su joj: Evropska unija i evropski odnosi, federalizam, složeni sistemi državnog upravljanja, međunarodni odnosi, spoljna politika i mirovne studije. U Centru za evropske integracije Beogradske otvorene škole radi kao koordinatorka projekata. Mail: danijela@bos.rs.

Vesti