Profesionalni tim

VLADIMIR M. PAVLOVIĆ

VLADIMIR M. PAVLOVIĆ

Koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole. Gostujući predavač na specijalističkim studijama na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na predmetu Pravo EU. Član EU trening tima Stalne konferencije gradova i opština. Polje njegovog interesovanja su proces kreiranja praktičnih politika i pravni sistem Evropske unije. Sertifikovani trener za obuku za pisanje predloga za praktične politike (LGI Budimpešta) i za pregovaranje i medijaciju (Carr, Swanson &Randolph LLC). Koautor i priređivač četiri priručnika i više članaka i eseja koji se bave procesom evropskih integracija sa naglaskom na ulogu lokalnih samouprava u ovom procesu. Srećno oženjen. Mail:vmpavlovic@bos.rs.

Vesti