Profesionalni tim

VANJA DOLAPČEV

VANJA DOLAPČEV

Vanja Dolapčev. Rođen 1988. godine u Vrbasu. Stekao zvanje diplomiranog politikologa za međunarodnu politiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde završava i postdiplomske master međunarodne studije na modulu Međunarodna politika. Bio je učesnik brojnih programa stažiranja, seminara, škola i konferencija iz spoljne politike, međunarodne bezbednosti i evropskih integracija. U oblasti njegovog interesovanja spadaju međunarodni odnosi, međunarodna bezbednost, Zajednička spoljna politika i politika bezbednosti EU, kao i politika proširenja EU. Od jula 2012. godine radi u Centru za evropske integracije Beogradske škole kao asistent na projektima. Mail: vanja.dolapcev@bos.rs

Vesti