Projekti

Studijska poseta Gracu

Studijska poseta Gracu (Austrija) u okviru projekta „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“ organizovana je u periodu od 3. do 5. oktobra 2012. godine. Tokom dvodnevnog boravka u Gracu izabrani polaznici i polaznice, predstavnici lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i medija koji se bave pitanjima energetike, imali su priliku da se sastanu sa ključnim ekspertima iz oblasti energetske politike, posete najvažnije institucije grada Graca i pokrajine Štajerske i razmene iskustva vezana za kreiranje energetske politike na lokalnom nivou.

U okviru prvog dana studijske posete organizovan je sastanak sa predstavnicima Svetskog univerzitetskog servisa Austrije - World University Service (WUS) Austria. Polaznicima su predstavljene osnovne aktivnosti WUS Austrije, kao i aktuelni projekti koje sprovode u zemljama Zapadnog Balkana, sa posebnim naglaskom na projekte u oblasti energetike. Deo razgovora bio je posvećen mogućim oblicima buduće saradnje i zajedničkim projektima.
WUS Austrija je nezavisna, nepolitička, nevladina organizacija čiji je cilj zalaganje za akademsku slobodu i ljudsko pravo na obrazovanje. Svetski univerzitetski servis podržava rekonstrukciju i reforme procesa u području visokog obrazovanja sa regionalnim fokusom na Jugoistočnu Evropu. Takođe, ima obimno iskustvo u kreiranju R&D kapaciteta i instrumenata za poboljšanje kooperacije između univerziteta i privrede, kao i uspostavljanje mreža između kompanija i istraživačkih institucija iz Austrije i Jugoistočne Evrope. WUS Austrija ima svoje sedište u Grazu, ali i regionalne kancelarije u većini zemalja Zapadnog Balkana.

Klimatski savez, regionalna kancelarija u Štajerskoj (Climate Alliance Styria), bio je domaćin sledećeg sastanka u okviru studijske posete. Govoreći o borbi protiv klimatskih promena, s posebnim naglaskom na lokalni i regionalni pristup, polaznicima su preneta iskustva grada Graca kroz projekte ove evropske mreže loklanih samouprava.
Klimatski savez (Climate Alliance) je evropska mreža lokalnih vlasti posvećenih zaštiti klime u svetu. Poboljšanje kvalitete života kroz ekološki održivi razvoj i modernizaciju je osnovni zadatak Klimatskog saveza koji deluje na području ublaža klimatskih promena i zaštite zajednica najugroženijih prirodnim katastrofama. Članovi saveza su gradovi i opštine koji imaju za cilj da smanje emisije gasova staklene bašte na njihovom izvoru. Više od 1.600 gradova, opština i okruga iz 20 evropskih zemalja ćini mrežu Saveza. Regionalne vlade, nevladine i druge organizacije su u mogućnosti da budu deo mreže kao pridruženi članovi.

Poseban deo studijskog putovanja bio je posvećen poseti Istraživačkom institutu Joaneum (Joanneum Research). Polaznici programa su se upoznali sa osnovim poljem delovanja Instituta, njegovom strukturom, kao i najvažnijim energetskim projektima koji su delom sprovođeni i u Srbiji. Nakon toga imali priliku da slušaju predavanja o unapređenju korišnjenju biomase i programima energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama. Kraj sastanka bio je posvećen razmeni ideja o mogućoj saradnji i izradi zajedničkih projekata u budućnosti. 
Istraživački institut Joaneum (Joanneum Research) se više od 30 godina bavi istraživanjem na međunarodnom nivou u oblasti profesionalnih inovacija i tehnologija, i ima ključnu ulogu u razvoju tehnologije i transfera znanja u Štajerskoj. On aktivno sarađuje sa poslovnim sektorom, industrijom i javnim sektorom i tako generiše inovacije i vrši orijentisana istraživanja koja imaju za cilj razvoj projekata usmerenih ka promociji transfera tehnologija.

Kraj prvog dana studijske posete završen je Forumom za energetiku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine u organizaciju Kluba inovativnih čistih tehnologija (Cleantech Innovators' Club) koji predstavlja saradnju između Tehnološkog univerziteta u Gracu, ECO World-a i Federacije industrija Štajerske. Klub predstavlja zajedničku platformu industrije i akademske zajednice u oblasti inovativnih rešenja za sistema proizvodnje i snabdevanja energijom.

Drugi dan studijske posete započet je sastankom sa predstavnicima Regionalne energetske agencije Federalne države Štajerske (Regional Energy Agency of the Federal State of Styria). Teme razgovora bile su: Energetska efikasnost u zgradarstvu i upotreba obnovljivih izvora energije u Štajerskoj (biomasa, biogas i solarna energija); Sistem grejanja na biomasu; Programi za energetsku efikasnost lokalnih zajednica (primeri dobre prakse u primeni obnovljivih izvora energije/energetske efikasnosti).  

Studijsko putovanja završeno je organizovanom posetom Glajsdorfu, malom mestu u istočnoj Štajerskoj, koje broji oko 5000 stanovnika, a koje je poznato kao pionir u upotrebi energije proizvedene iz obnovljivih izvora, posebno solarne energije uz primenu fotovoltaik tehnologija.

Fotografije sa studijskog putovanja možete pogledati OVDE.

Vesti