Projekti

Razvoj trening programa usmerenih na javne politike EU u kontekstu evropskih integracija

Cilj projekta DEPOCEI je da podigne kapacitete pet univerziteta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore na polju istraživanja politika EU i izvođenja odgovarajućih treninga za javne službenike, preduzetnike i predstavnike civilnog sektora. Predviđeno je da se pri univerzitetima u Beogradu, Nišu, Podgorici, Sarajevu i Tuzli osnuju specijalizovani centri za javne politike EU, sa ciljem da se univerzitetski profesori obuče za izvođenje obuka za različite ciljne grupe. Ovi centri imaju za cilj promovisanje uključenih univerziteta u vodeće institucije za konsultacije i obuke u ovim oblastima javnih politika za javnu administraciju, biznis zajednicu i institucije civilnog društva.

Projekat takođe ima za cilj da u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori podigne nivo svesti, razumevanja, ali i znanja o različitim javnim politikama EU.

Nosilac projekta je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Pored Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole, partneri na projektu sa teritorije Zapadnog Balkana su: Univerzitet u Nišu, Univezitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Crnoj Gori. U realizaciji projekta oni imaju podršku relevantnih partnera iz EU: Univerziteta u Roehamptonu, Univerziteta u Alikanteu, Politehničkog instituta iz Leirie i NISPAcee-a iz Bratislave.

Projekat se finansira u okviru TEMPUS programa EU, pod nadzorom Izvršne agencije EACEA, i traje tri godine (15. oktobar  2012 -  14. oktobar 2015).

Više informacija o projektu može se dobiti na zvaničnoj internet prezentaciji: www.depocei.org

Vesti