Projekti

ReEnergija – ka enegetski održivom planiranju na lokalnom nivou

ReEnergija je incijativa Centra za evropske integracija Beogradske otvorene škole usmerena ka unapređenju praktično-političkog okvira za kreiranje energetske politike i politike životne sredine u Republici Srbiji. Inicijativa počiva na uverenju da odgovorna i otvorena politika životne sredine mora da bude zasnovana na učešću javnosti u donošenju odluka i partnerstvu civilnog društva, poslovnog sektora i javnih institucija. Ostvarenjem navedenih preduslova dolazimo do uspešne primene evropskih normi i standarda u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa. Energetsku politiku ne posmatramo kao izdvojenu oblast, već je odgovorna i održiva energetska politika osnova za dobro upravljanje životnom sredinom. U fokusu inicijative ReEnergija nalaze se lokalne zajednice i interesi građana na lokalnom nivou, tamo gde se praktična politika zaista sprovodi i gde bi rezultati te politike trebalo da budu očigledni.

Dugoročni ciljevi inicijative ReEnergija su:

• kreiranje javnih politika uz puno uključivanje građana u ranoj fazi donošenja odluka, u procesu definisanja problema i izbora najpovoljnijih opcija;

• čista energija - proizvodnja energije uz nisku emisiju CO2

• pouzdano i kvalitetno snabdevanje energijom koje nije pretnja životnoj sredini i zdravlju ljudi

• kreiranje lokalnih razvojnih politika u skladu sa specifičnostima i potrebama lokalnih zajednica.

ReEnergija inicijativa se realizuje uz podršku Fondacije Fridrih Ebert.  

Projekat „ReEnergija – za energetski održive lokalne zajednice“, koji su Beogradska otvorena škola i Fondacija Fridrih Ebert realizovali u 2012. godini, pokazao je da u gradovima i opštinama Republike Srbije energetsko planiranje nije dovoljno razvijeno, da lokalne samouprave nemaju razvijene mehanizme za praćenje potrošnje energenata i emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao ni razvijene planske dokumente za unapređenje energetske efikasnosti.

Na rezultatima prethodno opisanog projekta i uočenim potrebama ciljne grupe zasniva se novi projekat „ReEnergija – ka energetski održivom planiranju na lokalnom nivou“. Projekat je bio usmeren ka jačanju kapaciteta lokalne samouprave, civilnog društva i medija za bolje razumevanje i aktivno uključivanje i praćenje u procesa energetskog planiranja na lokalnom nivou.

Projekat se realizovao kroz obuku predstavnika lokalne samouprave, civilnog društva i medija za bolje razumevanje i aktivno uključivanje i praćenje procesa energetskog planiranja na lokalnom nivou, unapređenje saradnje i razmenu znanja sa akterima iz regiona Zapadnog Balkana i razvijanje praktično-političkih preporuka za unapređenje građanske participacije u kreiranju energetske politike.

Partneri na projektu:
Fondacija Fridrih Ebert, Beograd

Vreme i mesto realizacije:
Beograd, Zagreb, mart – novembar 2013.

Vesti