Projekti

ReEnergija

O Inicijativi

„ReEnergija“ je incijativa Centra za evropske integracija Beogradske otvorene škole usmerena ka unapređenju praktično-političkog okvira za kreiranje energetske politike i politike životne sredine u Republici Srbiji. Inicijativa počiva na uverenju da odgovorna i otvorena politika životne sredine mora da bude zasnovana na učešću javnosti u donošenju odluka i partnerstvu civilnog društva, poslovnog sektora i javnih institucija. Ostvarenjem navedenih preduslova dolazimo do uspešne primene evropskih normi i standarda u oblasti očuvanja i unapređenja životne sredine i održivog korišćenja prirodnih resursa. 

U fokusu inicijative „ReEnergija“ u 2015. godini biće izazovi koji očekuju Republiku Srbiju u procesu pregovora sa Evropskom unijom (poglavlja 15 – Energetika i 27 – Životna sredina), usklađivanje sa ciljevima energetske politike Evropske unije do 2030. koji su definisani zaključcima Evropskog saveta od 24. oktobra 2014. godine. Energetska politika Republike Srbije kreira se kroz ispunjavanje obaveza koje proističu iz Ugovora o Energetskoj zajednici, tako da će implikacije primene ovog ugovora na lokalnom nivou biti obuhvaćene aktivnostima na projektu u 2015. godini.

Ciljevi

  • Kreiranje javnih politika uz puno uključivanje građana u ranoj fazi donošenja odluka, u procesu definisanja problema i izbora najpovoljnijih opcija;
  • Čista energija - proizvodnja energije uz nisku emisiju CO2;
  • Pouzdano i kvalitetno snabdevanje energijom koje nije pretnja životnoj sredini i zdravlju ljudi;
  • Kreiranje lokalnih razvojnih politika u skladu sa specifičnostima i potrebama lokalnih zajednica.

Inicijativa se sprovodi uz podršku Kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu.

Vesti