Projekti

European Climate Foundation

Politika klimatskih promena na putu ka EU – Uputstva i smernice za kampanju javnog zagovaranja na lokalnom nivou

Ova inicijativa ima za cilj da ojača kapacitete, znanja i veštine aktivista organizacija civilnog društva u zlatiborskoj regiji  iz oblasti politika klimatskih promena pristupa i  donosioca odluka, u Jugo zapadnoj Srbiji. Dizajniran je da pomogne zainteresovanoj javnosti i aktivistima da se suoče sa izazovima u odlučivanju i sprovođenju energetske politike.

Projekat podržava napore Srbije u okviru procesa pristupanja EU zalažući se za sprovođenje obaveza prihvaćenih u okviru Energetske zajednice i postizanje 27% svoje bruto finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine. Doprinosi razvoju nacionalne politike u oblasti klimatskih promena, kao i razvoju nacionalne klimatske i energetske strategije u skladu sa političkim okvirom EU do 2030.  godine u oblasti politika klime i energije.

Cilj projekta:

Smanjenje emisija staklene bašte i podrška transformaciji ka nisko-ugljeničkoj ekonomiji u Republici Srbiji

Posebni ciljevi projekta su:

●  Izgradnja podrške civilnog društva i gradjanstva u regionu

●  Podizanje kapaciteta i ojačavanje sposobnosti aktivista civilnog društva u oblasti životne sredine za društveno delovanje koje sprečava štetne efekte energetskih projekata u Srbiji, a zasnovano je na dokazima i analizama predloženih projekata.

●  Unaprediti otpornost lokalnih zajednica na klimatske promene i podržati održivi i ekološki razvoj.

Vesti