Realizovani projekti

ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine

O projektu:
Projekat ConSENSus – partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine unapređuje mehanizme i prakse učešća OCD u upravljanju politikom životne sredine na lokalnom nivou kroz zagovaranje i osnivanje lokalnih Zelenih saveta i izradu modela odluka za njihovo funkcionisanje. Projekat doprinosi izgradnji partnerskog pristupa između civilnog društva i javnih institucija za donošenje boljih politika u oblasti životne sredine i održivog razvoja.

Aktivnosti na projektu:
Ciljevi projekta ConSENSus se ostvaruju kroz osnivanje lokalnih Zelenih saveta i izradu modela odluka za njihovo funkcionisanje. Projekat doprinosi izgradnji partnerskog pristupa između civilnog društva i javnih institucija za donošenje boljih politika u oblasti životne sredine i održivog razvoja kroz uspostavljanje Zelenih foruma, mehanizma za unapređenje dijaloga o politici životne sredine, uspostavljanje mreže OCD i povezivanje OCD sa mrežom Eko poverenika SKGO-a i izradu web platforme „Aarhupedia“ koja omogućava razmenu informacija, znanja, iskustva i praksi između civilnog i javnih institucija i građana. Iskustva i rezultati projekta, dopunjeni uporednim primerima biće objavljeni u publikaciji „Od informisanja do partnerstva - primeri dobre prakse učešća građana u kreiranju politike životne sredine“

Projekat implementiraju Beogradska otvorena škola, UNECOOP, Paraćin, Arhuc centrar, Kragujevac i Centar za energetsku efikasnost CEFIX, Vršac

Projekat finansijski podržao:
Regionalni centar za životnu sredinu (REC), uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA)

Period realizacije projekta:
April 2013 - februar 2014.

Vesti