Realizovani projekti

Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji

Projekat „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“ je pokrenut sa ciljem da doprinese uravnoteženom regionalnom razvoju u Srbiji u skladu sa najboljim praksama i standardima Evropske unije.

Projekat se bavio istraživanjem učinaka akreditovanih RRA u Republici Srbiji kada je reč o društveno-ekonomskom razvoju, pre svega, u odnosu na zainteresovane strane. Zainteresovane strane su učesnici u vlasničkoj strukturi akreditovanih RRA i posredni i neposredni korisnici usluga akreditovanih RRA. U njih spadaju lokalne samouprave, privredna društva, organizacije civilnog društva i regionalne privredne komore.

Drugi deo ovog Projekta činio je predstavljanje nalaza istraživanja kroz savetodavni proces, internet stranu projekta, društvene mreže, tromesečne elektronske biltene i završnu konferenciju. Kroz savetodavni proces otvorena je šira rasprava o nalazima istraživanja. Na taj način, predstavnici zainteresovanih strana imaju mogućnost da daju povratne informacije u vidu predloga i komentara na dobijene nalaze kako bi konačan proizvod ovog projekta - studija praktične politike, sadržala pouzdane podatke i preporuke.

Projekat „Razvoj zaista: Evaluacija uticaja i učinaka regionalnih razvojnih agencija u Srbiji“ se sprovodio uz podršku Evropskog fonda za Balkan (European Fund for Balkans) u okviru njihovog Programa regionalnih politika „Misli i povezuj se“ (Think & Link” Regional Policy Programme).

Projekat je realizovan u periodu od 1. maja 2013. godine do 31. januara 2014. godine.

Vesti