Realizovani projekti

Evropa za poneti – unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija

 

Projekat ima za cilj podizanje nivoa svesti i razumevanja građana o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Republike Srbije koje počiva na obezbeđivanju lako dostupnih, pravovremenih i razumljivih informacija. Kreiranjem besplatne mobilne aplikacija za „Android“ operativni sistem koja će biti namenjena svim korisnicima pametnih telefona (smart phones), a posebno se mlađoj publici, projekat će ponuditi odgovarajuće informacije o Evropskoj uniji, kao i procesu evropskih integracija Srbije, na zanimljiv, jednostavan i inovativan način, što će podići kvalitet i dostupnost onlajn sadržaja o EU i članstvu Srbije u EU. Projekat je posebno namenjen mladima koji nisu dovoljno i adekvanto informisani o procesu pristupanja Srbije EU.

Period realizacije projekta: 10. jul 2014 – 30. novembar 2014. godine.

Projekat se realizuje uz podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Vesti