21. Sep 2009.

Održivi dijalog za bržu integraciju Srbije u Evropsku uniju

Beograd, 21. septembar 2010. godine - Beogradska otvorena škola i Fondacija Fridrih Ebert, predstavili su projekat „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“ (Net2Dialogue). Cilj projekta je razvoj održivog dijaloga između organizacija civilnog društva iz Srbije i EU, koje deluju u oblasti zaštite životne sredine, i predstavnika zakonodavnih i izvršnih vlasti. Njihovo zajedničko učešće u primeni zakona i kreiranju politika zaštite životne sredine, značajno će doprineti unapređenju kvaliteta svakodnevnog života građana i bržoj integraciji Srbije u Evropsku uniju. Na konferenciji u Medija centru govorili su: Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja, Vensan Dežer (Vincent Degert), šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole, Mihael Erke (Michael Ehrke), direktor kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu i Milica Delević, direktorka Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije.

Oliver Dulić, ministar životne sredine i prostornog planiranja istakao je da je neophodno uvećati učešće javnosti u donošenju odluka koje se tiču životne sredine. „Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja doprineće adekvatnom informisanju građana, organizacija civilnog društva i predstavnika javnih vlasti o pravima i obavezama koje proizlaze iz odgovarajućih zakonskih odredbi iz oblasti zaštite životne sredine“ dodao je Dulić.

Prema rečima Dežera, Srbija je već postigla značajan napredak u odnosu na prošlu godinu, posebno u oblasti usvajanja zakona koji se odnose na zaštitu vazduha od zagadjenja, upravljanje otpadom i zaštitu prirode. „Međutim, Srbija još uvek treba da usvoji čitav set pravila potrebnih za usvajanje evropskih standarda u oblasti zaštite životne sredine. Iz tog razloga, informisanje građana jedan je od važnih elemenata za formulisanje mera ove politike, a civilno društvo Srbije prepoznato je kao važan akter u društvenom, privrednom i političkom životu“, rekao je Dežer i naglasio da projekat „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: Usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“ upravo ima ulogu da doprinese da se taj glas građana čuje i uzme u obzir prilikom pripreme zakona koji utiču na živote svih nas.

„Projekat je odgovor na problem nedovoljnog učešća organizacija civilnog društva u primeni zakona i kreiranju politika zaštite životne sredine i posebno je značajno da je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji. Izabrani predstavnici organizacija civilnog društva imaće priliku da steknu primenjiva znanja o najboljim praksama saradnje između organizacija civilnog društva i javnih vlasti u primeni politike životne sredine” izjavila je Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole. “Važno nam je da osposobimo organizacije civilnog društva za aktivizam i uspešno suočavanje sa problemima lokalnog i regionalnog karaktera u oblasti politike životne sredine” dodala je Đukićeva.

“Prenošenjem pozitivnih iskustava iz zemalja članica Evropske unije, uspostaviće se mehanizmi za efikasno rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine” izjavio je Mihael Erke, direktor kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu, i dodao da se međusobnim umrežavanjem organizacija civilnog društva i dijalogom sa predstavnicima vlasti, doprinosi efikasnom sprovođenju zakona iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji.

„Harmonizacija zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, jedan je od preduslova za dobijanje statusa kandidata i otpočinjanje procesa priprema za članstvo u Evropskoj uniji, a značajan broj tih zakona dolazi upravo iz oblasti zaštite životne sredine“ izjavila je Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i dodala da će Kancelarija za evropske integracije nastaviti da podržava projekte koji za svoj cilj imaju dalji razvoj i unapređenje politika zaštite životne sredine. 

Projekat se izvodi u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, u okviru programa ’’Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU’’.

Projektom je obuhvaćeno trideset organizacija civilnog društva, koje deluju u oblasti zaštite životne sredine, iz Beograda, Niša, Novog Sada, Bora, Valjeva, Raške, Kragujevca i drugih gradova u Srbiji. Svaka organizacija predstavljena je sa po jednim predstavnikom ili predstavnicom. Projektne aktivnosti, kao što su konsultativne radionice, treninzi o pisanju predloga praktične politike i javnom zagovaranju u oblasti zaštite životne sredine, kao i pisanje jedinstvenog predloga praktične politike i konstruktivni dijalog, planirano je da se realizuju u periodu od septembra 2010. godine do maja 2011. godine. Više informacija o samom projektu na www.net2dialogue.bos.rs

Vesti