01. Nov 2010.

Beogradska otvorena škola i Fondacija Fridrih Ebert izvode Konsultativnu radionicu u okviru projekta „Net2Dialogue“

Konsultativnom radionicom u Kovačici započet je razvoj dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti u procesu evropskih integracija Srbije, u okviru projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i napređenje dijaloga“. Ova aktivnost predstavlja polaznu osnovu za razvoj modela unutar koga će predstavnicima organizacija civilnog društva biti omogućeno učešće u implementaciji politike životne sredine u skladu sa Nacionalnim planom integracije Republike Srbije u EU.

 

"Radionica podrazumeva dvodnevnu diskusiju u kojoj će učesnicima biti predstavljena pozitivna iskustva zemalja članica Evropske unije, u pogledu saradnje između institucija EU i organizacija civilnog društva u oblastii životne sredine“ rekao je Vladimir Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole.  Pavlović je objasnio da je nephodno izgraditi model učešća organzacija civilnog društva u sprovođnju politika životne sredine.

 

Projekat ’’Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i napređenje dijaloga’’ izvodi se uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, u okviru projekta ’’Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU’’.

 

Projektom je obuhvaćeno trideset tri organizacije civilnog društva sa teritorije Republike Srbije, koje deluju u oblasti životne sredine. Svaka organizacija je predstavljena sa po jednim predstavnikom ili predstavnicom.

Vesti