10. Dec 2010.

Praktični predlog za "zelenu" Srbiju

Kopaonik, 10. decembar 2010. godine - Beogradska otvorena škola i Fondacija Fridrih Ebert, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Srbije organizovali su na Kopaoniku, od 5. do 10. decembra 2010. godine trening pisanja predloga za praktičnu politiku. Treninzi za predstavnike organizacija civilnog društva deo su projekta „Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: usvajanje vrednosti i unapređenje dijaloga“, čiji je cilj formulisanje modela učešća organizacija civilnog društva u procesu kreiranja politike u oblasti životne sredine. 


Vladimir Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije Beogradske otvorene škole rekao je da je cilj treninga da polaznici unaprede veštinu pisanja predloga za praktičnu politiku u oblasti životne sredine kako bi se na efikasan način uključili u proces kreiranja i primene ove politike. „Sticanjem ove veštine polaznici uče metodologiju i načine kojima mogu, u pisanoj formi, putem predloga za praktičnu politiku da utiču na donosioce odluka da se situacija u oblasti životne sredine učini boljom, kako u svojoj lokalnoj sredini, tako i na višim nivoima vlasti“ dodao je on. 

Dokument predlog za praktičnu politiku jedno je od važnih sredstava komunikacije unutar zajednice, pre svega onih koji kreiranju praktične politike – savetnika, istraživača, analitičara. Veće korišćenje predloga za praktičnu politiku u komunikaciji između organizacija civilnog društva i državnih organa u procesu evropskih integracija značajno doprinosi stvaranju predispozicija za kreiranje političkog okvira kojima se otvaraju debate, što postaje ključni element procesa donošenja odluka.  


Zajedno sa sertifikovanim trenerima iz Beogradske otvorene škole, Milanom Sitarskim i Vladimirom Pavlovićem, i ekspertom iz Evropskog instituta za javnu administraciju, Alanom Hardacreom (Alan Hardacre) polaznici su razmenjivali iskustva i sticali nova znanja za praktično-političko delovanje u oblasti politike životne sredine.


Polaznici su do sada na konsultativnoj radionici održanoj krajem oktobra 2010. godine u Kovačici sastavili listu konkretnih preporuka za učešće organizacija civilnog društva u kreiranju politika iz oblasti politike životne sredine, a nakon treninga „Pisanje predloga za praktičnu politiku“, očekuje ih u 2011. godini trening „Javno zagovaranje“, sama izrada jedinstvenog predoga za praktičnu politiku i, na osnovu njega, konstruktivni dijalog sa predstavnicima javnih vlasti.


Projekat ’’Civilno društvo Srbije u procesu EU integracija: Usvajanje vrednosti i napređenje dijaloga’’ se izvodi uz podršku Delegacije EU u Srbiji, u okviru projekta ’’Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU’’. Projektom je obuhvaćeno 33 organizacije civilnog društva sa teritorije Srbije, koje deluju u oblasti zaštite životne sredine. Svaka organizacija je predstavljena sa po jednim predstavnikom ili predstavnicom.

Vesti