Aktivnosti

  • Koncipiranje i izvođenje obrazovnih programa, uključujući i programe e-obrazovanja;

  • organizacija konferencija, panela i okruglih stolova;

  • uređivanje regionalnog veb-portala „Vera – znanje – mir”  i drugih specijalizovanih veb-prezentacija;

  • kreiranje i zastupanje predloga praktičnih politika;

  • izdavanje štampanih i elektronskih publikacija.

Vesti
Najave