Postignuća

Web portal

• Regionalni web portal "Vera-znanje-mir"

 

Škole i seminari

• Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji, u saradnji sa Međunarodnom školom za studije Holokausta Jad Vašem (Yad Vashem) i uz podršku ambasade Izraela i Odbora za Jasenovac SAS SPC. Program je okupio 35 polaznika i održao se od 10. do 13. marta 2015. 

 • Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer, Međunarodnom školom za studije Holokausta Jad Vašem (Yad Vashem) i Odborom za Jasenovac SAS SPC. Program je okupio 35 polaznika i održao se od 13. do 16. maja 2014. 

• Letnja škola "Interkulturni dijalog u Srbiji - most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama", Srebrno jezero, 12 - 15 septembar, 2013, 19 polaznika.

 Obrazovni program "Interkulturni dijalog u Srbiji - most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama", Jagodina, 24. juna, 2013, 23 polaznika. 

 Obrazovni program "Interkulturni dijalog u Srbiji - most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama", Zaječar, maj, 2013, 24 polaznika.  

 Obrazovni program "Interkulturni dijalog u Srbiji - most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama", Vranje, 24. aprila, 2013, 22 polaznika. 

 Obrazovni program "Edukacija kroz kulturu sećanja - studije holokausta u Srbiji", Beograd, 13 - 15 mart, 2013, 25 polaznika. 

 Trening: Pisanje predloga za praktičnu politiku, 26 polaznika, Beograd, februar, 2011.

 Trening: Pisanje predloga za praktičnu politiku, 26 polaznika, Beograd, februar, 2010.

• Regionalna škola "Građansko društvo, etničke i verske zajednice Balkana – susreti i prožimanja“, 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, Bečići, septembar, 2010.

• Regionalna škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 35 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, Sarajevo, 2009.

• Obrazovno debatni seminar ”Religije Evrope i Evropska Unija”, 16 predstavnica i predstavnika verskih zajednica i omladinskih organizacija političkih stranaka. Seminar je održan uz podršku Fondacije Konrad Adenauer, Beograd, decembar, 2008.

• Zimska škola "Religije Srbije – susreti i prožimanja”, 33 polaznika iz Srbije, Novi Sad, 2007.

Letnja škola "Religije Srbije – susreti i prožimanja”, 27 polaznika iz Srbije, Palić, 2007.

• Regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", 15 izabranih polaznika sa treće regionalne letnje škole, Sarajevo, 2003.

• Regionalna letnja škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 21 polaznik iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Kikinda, 2003.

• Drugi regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: iskustva i perspektive", Budva, 15 izabranih polaznika sa druge regionalne letnje škole, 7 dana, 2003.

• Prvi regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", 15 izabranih polaznika sa druge regionalne letnje škole, Novi Pazar, 2003.

• Regionalna letnja škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Palić, 2002.

• Drugi regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: iskustva i perspektive",15 izabranih polaznika sa prve regionalne letnje škole, Sarajevo, 2002.

• Prva regionalna letnja škola "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Palić, 2001.

• Prvi regionalni follow-up seminar "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", 15 izabranih polaznika sa prve regionalne letnje škole, Laktaši, Republika Srpska, BIH, 2001.

 

Onlajn programi

• Follow-up onlajn program, koji je nastavak obrazovnog programa „Edukacija kroz kulturu sećanja – studije Holokausta u Srbiji“, održanog od 12 – 15. marta 2013. Program je trajao od novembra 2013. do sredine marta 2014.  

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u savremenom društvu”, virtuelna škola za 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, 10 nedelja, novembar 2010 – februar 2011. (http://tolerancija6.bos.rs/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u promociji manjinskih prava”, virtuelna škola za 30 polaznika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije, 10 nedelja, novembar 2009 – februar 2010. (http://tolerancija5.bos.rs/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u promociji ljudskih prava”, virtuelna škola za 25 polaznika iz Srbije, 10 nedelja, septembar – novembar 2009. (http://tolerancija4.bos.rs/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije”, virtuelna škola za 30 polaznika iz Srbije, 9 nedelja, novembar 2007 – februar 2008. (http://veraznanjemir.bos.rs/tolerancija3/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije”, virtuelna škola za 30 polaznika iz zemalja Zapadnog Balkana, 9 nedelja, maj – jul 2007.
(http://veraznanjemir.bos.rs/tolerancija2/)

• “Škola tolerancije – etničke i verske zajednice u periodu tranzicije”, virtuelna škola za 25 polaznika iz zemalja Zapadnog Balkana, 11 nedelja, septembar – decembar 2006.

 

Konferencije i okrugli stolovi

• Jednodnevna radionica-konferencija za sveštenike, bogoslove, veroučitelje, aktiviste nevladinih organizacija kao i studente i diplomce društvenih nauka koji su uključeni ili imaju želju da se uključe u verski motivisan mirovni aktivizam. Radionica-konferencija je održana 20. marta 2014. godine.

• Prof. dr John M. Dettoni, direktor međunarodne nevladine organizacije Chrysalis Ministries, održao je specijalno predavanje "Biblical perspectives on leadership – both positive and negative" u Beogradskoj otvorenoj školi u četvrtak, 24. aprila 2014. godine, na poziv Centra za istraživanja religije BOŠ-a. 

• Ambasador Izraela u Republici Srbiji, Njegova Ekselencija Josif Levi, održao je specijalno predavanje studentima 13. maja 2013. godine u prostorijama BOŠ-a na temu "Kako izraelski građani grade zajednički identitet, dolazeći iz toliko različitih država i kultura? "

• Pukovnik dr Šaul Šaj, bivši načelnik istorijskog odeljenja Izraelskih oružanih snaga i potpredsednik Saveta nacionalne odbrane održao je 18. oktobra 2012. godine specijalno predavanje u BOŠ-u na temu "Bliski istok između demokratizacije i islamizacije".

• Konferencija "Balkan i Bliski istok", Beograd, oktobar, 2012.
Odbor za Kosovo i Metohiju SPC, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Fakultetom bezbednosti organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom „Balkan and the Middle East: Are they mirroring each other?“ 17. oktobra 2012. godine u Parohijskom domu hrama svetog Save u Beogradu 

• Konferencija "Balkan i Bliski istok", manastir Pećka Patrijaršija, oktobar, 2012.
Odbor za Kosovo i Metohiju SPC, u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Fakultetom bezbednosti organizovao je međunarodnu konferenciju pod nazivom „Balkan and the Middle East: Are they mirroring each other?“ 14. i 15. oktobra 2012. godine u manastiru Pećka Patrijaršija.   

• Prof. Ruard Ganzevurt, profesor praktične teologije na Univerzitetu Vrije u Amsterdamu i član holandskog Senata, 5. oktobra 2012. godine održao je predavanje u BOŠ-u pod nazivom "Sporna sloboda veroispovesti: Verska tolerancija u Holandiji"

• Predstavnica CIRel-a je u periodu od 2. do 7. septembra 2012. godine učestvovala na Osmoj regionalnoj konferenciji Evropskog društva žena u teološkom istraživanju (ESWTR) za Srednju i Istočnu Evropu. Konferencija je održana u samostanu Trstenik, Split, Hrvatska.

• Predstavnica CiRel-a pohađala je od 1. do 19. jula 2012 godine internacionalni seminar za edukatore "Teaching about Shoah and Antisemitism" na Internacionalnoj školi za studije holokausta Jad Vašem, Jerusalim

• Profesor Tomasso Dell’Era sa Univerziteta Tuscia, Viterbo (Italija) održao je predavanje „Vatikan i rasni zakoni u Italiji na poziv Centra za istraživanja religije Beogradske otvorene škole. Predavanje je održano 15. juna 2012 godine u prostorijama BOŠ-a.

• Ambasador Daglas Davidson održao je specijalno predavanje „Obrazovanje o Holokaustu i prevencija teških zločina protiv čovečnosti u prostorijama Beogradske otvorene škole 10. maja 2012. godine.

• Predstavnica Centra za istraživanja religije Beogradske otvorene škole je od 17. do 29. aprila 2012. godine boravila je u radnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde je imala niz aktivnosti sa svrhom unapređenja rada Beogradske otvorene škole i njenih neđunarodnih veza i aktivnosti.

• Predstavnica Centra za istraživanja religije je u periodu od 19. do 25. marta 2012. godine boravila je u Izraelu zajedno sa koordinatorom Centra Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve.

• Specijalno predavanje profesora Rafaela Izraelija (Raphael Israeli) održano je u prostorijama Beogradske otvorene škole 3. februara 2012. godine.

• Panel diskusija "Crkva pred izazovima medija", prezentacija knjige Marijane Ajzenkol, 15. decembar 2011.

• Panel diskusija "Religije i identiteti predizazovima (post)modernog društva", program "Suočavanje s budućnošću" – obeležavanje 18. godina Beogradske otvorene škole, 22. jun 2011.

• Regionalna konferencija "Građansko društvo i verske zajednice za osnaživanje položaja etničkih manjina" održana je u Subotici od 22. do 25. marta 2011. u partnerstvu sa Teološko-katehetskim institutom iz Subotice, u okviru projekta STAREL – „Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija. 

• Regionalna konferencija "Građansko društvo i verske zajednice za osnaživanje položaja etničkih manjina" održana je u Osijeku od 13. do 16. aprila 2010. u partnerstvu sa Nansen dijalog centrom iz Osijeka, u okviru projekta STAREL – „Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu“, koji finansira Evropska unija. 

• Konferencija “Crkve i verske zajednice i građansko društvo za osnaživanje ljudskih prava i demokratije u Srbiji“ je održana u Vrnjačkoj Banji od 25. do 28. marta 2009. u partnerstvu sa Hrišćanskim kulturnim centrom, u okviru projekta “Osnaživanje verskih i ljudskih prava za demokratsku Srbiju”, koji je podržala Delegacija Evropske Komisije u Srbiji kroz progra “Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava“ (EIDHR).

• Promocija knjige "Žene, religija, politika" islamske teološkinje dr Zilke Spahić Šiljak u Međunarodnom pres centru TANJUG-a 25. novembra 2008. uz podršku Fondacije Konrad Adenauer

Vesti
Najave