Publikacije

"Vera, Znanje, Mir", zbornik radova sa istoimenog CIREL-ovog veb portala podignutog u ovkiru projekta Internet u funkciji verskog obrazovanja i procesa pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije, 2005.

CD Projekat STAREL: Stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu.
oktobar 2010 - januar 2011

CD Projekat: Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu (STAREL)
Religije Balkana – susreti i prožimanja

CD Škola tolerancije: etničke i verske zajednice u promociji manjinjskih prava.
PROJEKAT:Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijkih odnosa na Zapadnom Balkanu (STAREL)

CD Religije Srbije mreža dijaloga i saradnje – zbornik radova

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ februar 2008.

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Srbije: susreti i prožimanja" održanog na Paliću avgusta 2007. godine

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ maj – jul 2007.

CD Škola tolerancije „Etničke i verske zajednice u periodu tranzicije“ maj – jul 2007. 

CD sa materijalima za „Školu tolerancije“ decembar 2006.

CD Izdanja CIRela: zbornici radova sa konferencija, letnjih škola i internet prezentacije Vera – Znanje – Mir

CD Centar za istraživanje religije - Religious Dialogue in the Balkans: the Drama of Understanding 

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", održanog u martu 2004, 2004. godina 

CD - elektronsko izdanje tri zbornika CIRel-a: "Interreligijski dijalog kao vid pomirenja u Jugoistočnoj Evropi", "Religije Balkana: susreti i prožimanja", "Religijski dijalog: drama razumevanja", 2004. godina 

CD sa video-materijalom sa treće regionalne letnje škole "Religije Balkana: susreti i prožimanja", održane u septembru 2003 u Kikindi, 2003. godine

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: dijalog i pomirenje", održanog u februaru 2003 u Novom Pazaru, 2003. godin

CD sa video-materijalom sa seminara "Religije Balkana: iskustva i perspektive", održanog u maju 2003 u Budvi, 2003. godina

Zbornik radova sa CIREL-ove prve regionalne letnje škole "Religije Balkana: susreti i prožimanja", 2001.

Vesti
Najave